Rimau: Mascot of SEA Games 29 hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh
VNA